تعاریف و اصطلاحات

نماینده فروش (Sales Member): هر فرد حقیقی که از طریق وب‌سایت رسمی شرکت، جهت معرفی و فروش محصولات سیمرغ، ثبت نام نموده و دارای کد بازایابی باشد.

ضریب کالا (Product index): تمامی کالاهای عرضه شده در فروشگاه‌های سیمرغ، هر یک دارای یک ضریب بوده که در زمان محاسبه پاداش‌ها و پورسانت‌های طرح درآمد زایی سیمرغ لحاظ می‌گردند.
تبصره: شرایط حراج یا قرار دادن یک محصول با تخفیف یا تغییر ضریب کالا با اعلام قبلی به دبیرخانه کمیته نظارت مجاز خواهد بود.

نماینده فعال (Active Member): به نماینده فروشی اطلاق می گردد که در طی یک ماه شمسی، حداقل ۱۰۰،۰۰۰ تومان از محصولات شرکت (بدون احتساب ضرایب کالا) را جهت فروش و یا مصارف شخصی و خانوادگی، از طریق سایت شرکت تهیه کرده باشد و از این طریق مجاز به دریافت تمامی پاداش های طرح های درآمد زایی می گردد.

نماینده غیر فعال (Inactive Member): به نماینده فروشی اطلاق می گردد که در طی یک ماه شمسی، کمتر از مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ تومان از محصولات شرکت (بدون احتساب ضرایب کالا) را از طریق سایت شرکت تهیه کرده باشد. نماینده فروش غیر فعال فقط مجاز به دریافت پورسانت فروش شخصی طرح درآمد زایی می باشد.

نماینده مستقیم (Direct): به نماینده فروشی با کد کاربری معرف خود در سایت ثبت نام نماید، نماینده مستقیم اطلاق می گردد.

پورسانت (Commission): به کارمزد پرداختی به هر نماینده فروش، بابت ثبت سفارش شخصی محصولات شرکت گفته می شود.

پاداش (Reward / Bonus): به درآمدهای حاصل از فعالیت فروش تیمی که از طریق طرح درآمد زایی شرکت محاسبه و به نمایندگان فعال پرداخت می گردد.

فروش شخصی (Retail): به هر ثبت سفارش کالایی که از طریق دفتر کار نماینده فروش صورت گیرد، فروش شخصی اطلاق می گردد.
محور فروش (Leg): هرگاه نماینده مستقیم فرد دیگری را با کد کاربری خود در سطح 1 خود ثبت نام نموده و ایشان نیز فرد یا افرادی را به شرکت معرفی نماید، مجموع این افراد تشکیل یک محورفروش را می دهند.

سطح (Level): هر فرد که به عنوان نماینده فروش از طریق کد کاربری معرف خود در سایت شرکت ثبت نام می نماید در سطح اول فرد معرف قرار می گیرد. به همین ترتیب هر معرفی جدید سطح جدید را در تیم فروش ایجاد می نماید.
تبصره: محدودیت 7 نسل در کلیه بخش های طرح درآمدی در نظر گرفته شده است.

نسل (Generation): چنانچه نماینده فعال به رتبه تیمی مشاور ارشد و بالاتر دست یابد، ایشان و تیم فروش وی در اصطلاح نسل نامیده می شوند. چنانچه در محور نسل قبلی نسل جدیدی ایجاد شود، نسل دوم و به همین ترتیب دیگر نسل ها ایجاد می گردد.
قانون کمپرس نمایندگان غیر فعال (Inactive Member Compresses Law): اگر در پایان ماه، فردی "نماینده فعال" نباشد، در طرح در آمدزایی همان ماه در نظر گرفته نشده و تیم فروش وی به یک سطح بالاتر انتقال می یابد.

امتیاز فروش (PV): عبارت است از مجموع مبالغ فروش شخصی هر نماینده فروش بر اساس ضریب کالاهای سیمرغ در طی یک ماه شمسی.

امتیاز تیمی (GV): عبارت است از مجموع مبالغ فروش شخصی تمامی اعضای تیم فروش بر اساس ضریب کالاهای سیمرغ در طی یک ماه شمسی.

حجم فروش (SV): عبارت است از مجموع مبالغ فروش شخصی نماینده فروش و تمامی اعضای تیم فروش ایشان بدون احتساب ضریب کالاهای سیمرغ در طی یک ماه شمسی.

 
دفتر کار اینترنتی به صورت رایگان از طرف شرکت در اختیار نماینده فروش قرار می گیرد. مبلغی تـحت عنوان حق عضویت تعریف نشده و هیچ مبلغی تـحت این عنوان یا عناوین دیگر برای شروع به کار و جایگاه از نماینده فروش دریافت نمی‌شود.
 
در صورتی که نماینده فروش بدون دلیل موجه قانونی به مدت 12 ماه پیاپی از آخرین ثبت فاکتور خود "نماینده فعال" نباشد، دیگر به عنوان نماینده فروش شرکت محسوب نشده و دفتر کار اینترنتی ایشان بسته می‌شود و شرکت هیچگونه مسئولیتی درباره این شخص نخواهد داشت. ماه اول ثبت نام ایشان (هر روز از یک ماه کاری که باشد) شامل این بند نخواهد بود.


شرکت مجاز می باشد جهت بزرگداشت ایام خاص در طی سال، افتتاحیه شعبات جدید، مناسبت های ملی و مذهبی و یا تشویق نمایندگان فروش، کالاهای خود را بصورت پک هایی از یک کالا و یا کالاهای مختلف که در سبد محصولات شرکت وجود دارد را به صورت فروش ویژه با قیمت کمتر و یا افزایش ضریب کالا که در وب سایت شرکت اعلام می شود به فروش برساند.
 

تعریف رتبه های تیمی:

ردیف

رتبه تیمی شما

رنگ سازمانی

معادل بین المللی

رتبه تیمی

تعداد محور

محور 1

محور 2

محور 3

محور 4

محور 5

1

مبتدی

سفید

Beginner

-

-

-

-

-

-

2

پشتیبان

نارنجی

Supporter

1

1،500،000 تومان

-

-

-

-

3

مشاور

سبز

Presenter

2

پشتیبان

پشتیبان

-

-

-

4

مشاور ارشد

آبی

Adviser

2

مشاور

پشتیبان

-

-

-

5

مربی

زرد

Trainer

2

مشاور ارشد

مشاور

-

-

-

6

کارشناس

خاکستری

Master

2

مربی

مشاور ارشد

-

-

-

7

راهبر

مشکی

Leader

3

کارشناس

 مربی

مشاور ارشد

-

-

8

طوبی

یاسی

Tuba

3

راهبر

کارشناس

مربی

 

  

9

شاهین

برنز

Hawk

3

طوبی

راهبر

کارشناس

-

​-

10

شهباز

فیروزه ای

Shahbaz

​3

شاهین

طوبی

راهبر

​-

​-

​11

 طوفان

 سرمه ای

 Toofan

 4

 شهباز

 شاهین

 طوبی

 راهبر

-

​12

 کرشفت

 بنفش

 Kershaft

 4

 طوفان

 شهباز

 شاهین

 طوبی

-

13

هما

 قرمز

 Homa

 4

 کرشفت

 طوفان

 شهباز

 شاهین

-

14

ققنوس

 نقره ای

 Phoenix

 4

 هما

 کرشفت

 طوفان

 شهباز

-

15

سیمرغ

 طلایی

 Simorgh

5

 ققنوس

 هما

 کرشفت

 طوفان

 شهباز

 

 

تبصره 1: در رتبه تیمی پشتیبان، مبلغ 1.500.000 تومان حجم فروش (SV) تعریف شده است.

مشروح طرح درآمدزایی

1 پورسانت فروش شخصی (Retail Commission) در زمان ثبت سفارش در سایت سیمرغ، پس از اعمال ضرایب کالا معادل 5 % درصد تخفیف محاسبه و از قیمت فروش کالا کسر می گردد. همچنین در پایان هر ماه کاری، شما با توجه به مجموع ثبت های سفارش کالا و رتبه فروش شخصی که کسب می نماید، براساس جدول شماره 2 پورسانت رتبه فروش شخصی دریافت می نماید.

تبصره 1: فاکتور های بالای 200،000 تومان به صورت رایگان ارسال می گردد. در غیر اینصورت براساس تعرفه مصوب شرکت هزینه ارسال بر روی هر فاکتور محاسبه می گردد.

2 پاداش نمایندگان مستقیم (Direct Bonus) بدون در نظر گرفتن رتبه تیمی، معادل 7 % از ضرایب کالایی نمایندگان مستقیم شما به عنوان پاداش محاسبه و به حساب شما واریز می گردد.

a پاداش چند سطحی : چنانچه رتبه تیمی شما پشتیبان و بالاتر از آن باشد، معادل 2.5 % از ضرایب کالایی نمایندگان سطوح دوم، سوم، چهارم و پنجم به عنوان پاداش محاسبه و به حساب شما واریز می گردد.

3 پاداش ارتقا نسل (Upgrade Rewards Generation) : زمانی که شما موفق به ارتقا رتبه تیمی خود به مشاور ارشد و بالاتر از آن شوید یک نسل ایجاد می کنید و می توانید معادل 3 % از امتیاز تیمی (GV) خود را به عنوان پاداش ارتقا نسل دریافت نمایید.

تبصره 1نمایندگان فعالی که در تیم فروش شما به رتبه مشاور ارشد دست یابند از امتیاز تیمی (GV) شما کسر شده و سپس پاداش ارتقا نسل شما محاسبه می گردد. پاداش ایشان نیز از طریق پاداش نسلی محاسبه و به شما پرداخت می گردد.

تبصره 2چنانچه رتبه تیمی شما بالاتر از مشاور ارشد باشد نیز مشمول پاداش 3 % ارتقا نسل می باشید.

4 پاداش چند سطحی :چنانچه رتبه تیمی شما پشتیبان و بالاتر از آن باشد، معادل 2.5 % از ضرایب کالایی نمایندگان سطوح دوم، سوم، چهارم و پنجم به عنوان پاداش محاسبه و به حساب شما واریز می گردد.

4 پاداش توسعه نسل (Generation Bonus)

اگر رتبه تیمی شما مشاور ارشد و بالاتر باشد و در هر محور خود، نماینده فعال به رتبه تیمی مشاور ارشد و بالاتر دست یابد یک نسل تشکیل می شود. شما بسته به رتبه تیمی خود می توانید تا 5 نسل از تیم فروش خود پاداش توسعه نسل دریافت نمایید. نحوه محاسبه پاداش توسعه نسل براساس جدول شماره 3 می باشد.

تبصره 1: در محاسبه پاداش توسعه نسل چنانچه در یک نسل؛ نسل دیگری ایجاد شود، امتیاز تیمی نسل جدید از امتیاز تیمی نسل بالاتر کسر شده و بر مبنای جدول شماره 3 براساس شماره هر نسل پاداش محاسبه و پرداخت می گردد.

تبصره 2: چنانچه رتبه تیمی هر نسلی از رتبه تیمی شما بالاتر باشد پاداشی از ایشان دریافت نخواهید نمود.

 

ردیف

رتبه تیمی شما

نسل 1

نسل 2

نسل 3

نسل 4

نسل 5

1

مشاور ارشد

6 %

4 %

-

-

-

2

مربی

6 %

4 %

3 %

-

-

3

کارشناس

6 %

4 %

3 %

2 %

-

4

راهبر

6 %

4 %

3 %

2 %

2 %

5 پاداش باشگاه میلیونر های سیمرغ (Millionaire Club Rewards)

امتیاز رتبه تیمی راهبر: 4 امتیاز

امتیاز رتبه تیمی طوبی: 8 امتیاز

امتیاز رتبه تیمی شاهین: 12 امتیاز

امتیاز رتبه تیمی شهباز: 25 امتیاز

امتیاز رتبه تیمی طوفان: 50 امتیاز

امتیاز رتبه تیمی کرشفت: 75 امتیاز

امتیاز رتبه تیمی هما: 100 امتیاز

امتیاز رتبه تیمی ققنوس: 250 امتیاز

امتیاز رتبه تیمی سیمرغ: 500 امتیاز

برای رتبه سیمرغ به ازای ارتقا یک نفر در هر محور به رتبه تیمی سیمرغ : 100 امتیاز

به ازای هر 10 میلیون تومان حجم فروش (SV) 1 امتیاز و هر امتیاز معادل 400 هزار تومان پاداش (پورسانت) می باشد.

 • 6 پاداش تکمیلی سیمرغ (Additional bonus)

  شرکت سیمرغ تلاش نموده تا مجموعا 40 % از فروش خالص شرکت بدون احتساب ضرایب کالایی به عنوان پاداش به تیم فروش پرداخت گردد. از آنجایی که ممکن است مجموع پاداش های پرداختی در بعضی از ماه های سال به 40 % نرسد و بنا بر سیاست همیشگی شرکت سیمرغ مبنی بر شفافیت عملکرد و رعایت اصل صداقت، پاداش تکمیلی سیمرغ به شرح زیر طراحی گردیده است: در پاداش تکمیلی سیمرغ مابه التفاوت پاداش تا 40 % به صورت استخر پاداش بر اساس تعداد امتیازات کسب شده بین رتبه های تیمی مشاور ارشد و مربی فروش توزیع می گردد. رتبه های مشاور ارشد و مربی بر اساس نحوه عملکرد ماهیانه خود امتیاز کسب می نمایند.

  نحوه کسب امتیاز برای هر رتبه عبارت است از:
  رتبه تیمی مشاور ارشد: 2 امتیاز
  رتبه تیمی مربی: 3 امتیاز

   • شرکت موظف به محاسبه و پرداخت پورسانت های هر ماه تا حداکثر روز هفتم ماه بعد می باشد.

• شرکت مکلف است طبق ظوابط بیش از 40 درصد از میزان فروش را به عنوان پورسانت پرداخت ننماید. در صورت عدم تحقق 40% سایر توضیحات اعلامی شرکت در طرح ئرآمدی بلامانع است.