نحوه شروع تجارت

 

 

 

شروع تجارت
  1-  شرکت در کلاس آموزش بازاریابی شبکه ای
مرحله اول برای شروع بازاریابی شبکه ای فراگیری کامل این تجارت توسط شما از طریق معرف، حامیان و پشتیبان هایتان می باشد.  کلاس آموزش بازاریابی شبکه ای می تواند در شکل گیری تصویر شما از این تجارت کمک شایانی نماید.

  2-  ثبت نام
بعد از شرکت در کلاس آموزش بازاریابی شبکه ای می توانید از طریق فرم ثبت نام سایت کد معرف خود و اطلاعات درخواستی مربوط به خودتان را وارد کنید، در انتها بعد از مطالعه قوانین و مقررات شرکت و تایید صحت اطلاعات وارد شده، ثبت نام خود را نهایی کرده و کد بازاریابی خود را دریافت نمایید.

  3-  ارسال مدارک، تایید هویت و فعال سازی کد بازاریابی
کارت ملی خود را اسکن نموده و وارد دفتر کار اینترنتی خود شوید و از طریق لینک ارسال مدارک تصویر کارت ملی خود را برای شرکت ارسال نموده تا اطلاعات ثبتی شما با تصویر کارت ملی شما مطابقت داده شود و کد بازاریابی شما توسط شرکت فعال گردد. توجه داشته باشید چنانچه این فرآیند صورت نپذیرد (ارسال نشود یا مطابقت نداشته باشد) شما نمی توانید توسط کد یازاریابی خود معرف شخص جدیدی بوده و تشکیل تیم فروش دهید.

  4-  حساب بانکی
توجه داشته باشید که واریز پاداش ها و پور سانت ها ​به هر یک از حساب های بانکی و به نام خود شما امکان پذیر است. لطفا اطلاعات شماره شبا حساب بانکی خود را صحیح وارد کنید تا در واریز پاداش ها و پور سانت ها خللی وارد نشود.