اطلاعیه مهم
به اطلاع کلیه بازاریابان گرامی میرسانیم با توجه به استقبال گسترده از تسهیلات اضافه مانند تحصیل در مقطع کارشناسی و بیمه تامین اجتماعی ، به زودی تسهیلاتی مانند استفاده از باشگاه مشتریان بانک ملت ، استفاده از کارت خرید قسطی بانک مهر اقتصاد ، استفاده از تسهیلات شرکت ملی پیامک ، و استفاده قسطی با تخفیف از تمامی مجموعه های تحت نظارت هولدینگ توسعه مدیریت سبا برای همبالان وفادار سیمرغ فراهم می‌آید.

تذکر 1 : این تسهیلات اضافه مطابق بخشنامه 99/9/22 وزارت صمت هیچ ارتباطی با پلن درآمدی نداشته و پلن درآمدی صرفا بر اساس خرید کالا است.
تذکر 2 : استفاده از این تسهیلات صرفا برای بازاریابان فعال یا به عبارتی بازاریابانی که حداقل مبلغ یکصد هزار تومان خرده فروشی ماهیانه داشته باشند امکان پذیر خواهد بود.
اخبار
  • امکان برقراری بیمه تامین اجتماعی بازاریابان

    بدینوسیله به اطلاع بازاریابان محترم میرساند مطابق توافقات صورت گرفته امکان بیمه تامین اجتماعی برای افرادی که در شرکت های اینترنتی فاقد رابطه مزدبگیری هستند فراهم شده است.
    لذا بازاریابان وفادار سیمرغ میتوانند مطابق فلوچارت نسبت به برقراری بیمه تامین اجتماعی اقدام نمایند.


    مطابق بخشنامه 99/9/22 وزارت صمت این تسهیلات فاقد هر گونه ارتباطی با پلن درآمدی و صرفا به عنوان تسهیلات اضافه به بازاریابان وفادار سیمرغ میباشد.
     

Feed