اخبار
1397/03/22 09:43

دوران رکود

نزدیک به 7 سال از آغاز بکار قانونی شرکت های بازاریابی شبکه ای در ایران می گذرد، 7 سال پر از مخاطره و آزمون و خطا برای
سرمایه گذاران این صنعت نوپا در ایران اعم از مدیران شرکت ها و نمایندگان فروش که در بسیاری از حوزه ها شاهد کسب
موفقیت های بزرگی بوده ایم و در بسیاری دیگر نیز شاهد کسب تجربیاتی گرانقدر...
بازاریابی شبکه ای در طی 7 سال گذشته با فراز و فرودهای بسیاری کار خود را ادامه داده و می توان به جرات گفت که پس از
7 سال تغییرات زیادی در حوزه های مختلف آن اعم از قوانین، نحوه مدیریت، نوع محصولات، طرح درآمد زایی و... را شاهد
بوده ایم.
این صنعت قدرتمند بر اساس شرایط خاص کاری خود و با توجه به وجود پیشینه ذهنی دسیسه های هرمی در بازار هدف، طی
این 7 سال با چالش های بسیاری روبرو بوده و وجود حواشی فراوان مانع از آزاد سازی پتانسیل های موجود آن شده است.
اما توجه به این نکته ضروریست که بازاریابی شبکه ای یک کانال بسیار موفق و پر طرفدار توزیع محصول می باشد و مانند
تمامی روش های کسب و کار از قوانین کسب و کار تبعیت می کند. گاهی وجود تفاوت در سبک مدیریت و راهبری شرکت،
شبکه فروش، روش آموزش کارکنان و نمایندگان فروش و استفاده از روش های راهبری )به جای مدیریت( در بخش های مختلف
یک شرکت بازاریابی شبکه ای؛ دلیل بر تفاوت اساسی این صنعت با سایر روش های کسب و کار تلقی می گردد. اما کتمان این
موضوع که بازاریابی شبکه نیز تابع قوانین جهان شمول کسب و کار است تفکر غیر حرفه ای می باشد. هر کسب و کاری در
ایران و دنیا نقطه شروعی داشته و به کار گیری دانش و تکنیک های صحیح در پیشبرد آن تضمین کننده بقای آن کسب و کار
می باشد.
از آنجا که هر صنعتی در بازه های زمانی مختلف دچار رکود می گردد صنعت بازاریابی شبکه ای نیز طی یکسال گذشته افتی
محسوس را تجربه نمود. چالشی حساس و سرنوشت ساز که همه کسب و کارها در دوران فعالیت خود با آن روبرو شده و بسته
به استراتژی های اتخاذ شده توسط مدیران کسب و کار شاهد موفقیت یا شکست های فراوان در هر صنعتی بوده ایم.
مهم ترین دلیل رکود در بازاریابی شبکه ای را می توان در دو مفهوم کلی بیان نمود و آن :تغییر رفتار بازار هدف" و "عدم واکنش
مناسب به این تغییر رفتار" می باشد. عوامل بسیار ساده ای در این تغییر رفتار تاثیر داشته اند که ذکر آنها مفید به فایده نبوده
و تاثیری در رشد و موفقیت کسب و کار نخواهد داشت، اما کسب تجربه از آنها ضروری و لازم است. همواره شرکت های موفق
در دوران رکود شرکت هایی بوده اند که پس از تحلیل مناسب این تغییر رفتار، با بکار گیری روش های هوشمندانه، پاسخگویی
مناسبی نسبت به رفتار جدید بازار هدف خود داشته باشند.
شرکت سیمرغ عصر تجارت بر اساس سند چشم انداز خود پس از تحقیق و بررسی کامل شرایط کنونی و با توجه به وجود زیر
ساخت ها و ابزارهای بیشماری که در اختیار دارد، ضمن تمرکز بیشتر بر ارزش های خانواده سیمرغ و حمایت بیشتر و موثر تر
از نمایندگان فروش؛ عبور از چالش پیش رو را حتمی می داند و افتخار آن را دارد که مانند گذشته بنیان گذار روش های نوین
در صنعت بازاریابی شبکه ای ایران باشد. #به_زودی
زنده کسانی هستند که پیکار می کنند
آنانکه جان و تنشان از عزمی راسخ آکنده است
آنها که از شیب تند سرنوشت بالا می روند
آنها که اندیشمند به سوی هدفی عالی راه می سپارند
و روز و شب در خیال خویش؛
یا وظیفه ای مقدس دارند یا عشقی بزرگ
"ویکتور هوگو"

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :