اقامتی خاطره انگیز

کاروانسرای عباسی کوه پا اصفهان بنایی تاریخی است که با قدمت بیش از 450 سال پیش، در دوره صفویه ساخته شد. این کاروانسرا طی بازسازی های انجام شده و با حفظ معماری سنتی، در سال 1391 تغییر کاربری داد و با نام هتل سنتی کاروانسرای عباسی کوهپایه شروع به فعالیت کرد. کاروانسرای عباسی کوهپا دارای 25 باب اتاق می باشد که سبک طراحی اتاق ها، زندگی در دوران ایران باستان را تداعی می کند. کاروانسرای عباسی کوهپایه در حد فاصل شهرهای اصفهان و نائین قرار دارد که فاصله آن تا مرکز شهر اصفهان، حدود 85 کیلومتر می باشد. اتاق های شاه نشین کاروانسرای کوهپایه اصفهان در طبقه اول واقع است که در گذشته محل استراحت شاه عباس بوده است. کاروانسرای کوهپایه جزء آثار ملی ایران به ثبت رسیده است و محل مناسبی برای گردشگری در این منطقه و بازدید از اماکن تاریخی می باشد.

مهلت استفاده از پکیج ها حداکثر دو ماه پس از ثبت سفارش می باشد و جهت تخصیص اتاق می بایست 72 ساعت قبل از عزیمت نسبت به هماهنگی با پشتیبانی آنلاین و یا شماره تماس 02177807842 شرکت سیمرغ اقدام گردد . بدیهی است از اقامت مسافرین محترمی که تخصیص اتاق برایشان صورت نگرفته ممانعت به عمل می آید.

کشیدن سیگار در همه اتاق ها اکیداً ممنوع می باشد.

نمایش فیلم

اتاق خوش نشین برای 2 نفر دو شب

3,270,000 ریال

اضافه به سبد خرید

اتاق شب نشین برای 2 نفر دو شب

4,360,000 ریال

اضافه به سبد خرید

اتاق وزیرنشین برای 4 نفر دو شب

8,720,000 ریال

اضافه به سبد خرید

اتاق شاه نشین برای 4 نفر دو شب

10,900,000 ریال

اضافه به سبد خرید

اتاق خوش نشین 2 نفر با تور گردشگری

5,450,000 ریال

اضافه به سبد خرید

اتاق وزیرنشین برای 4 نفر با تور گردشگری

10,900,000 ریال

اضافه به سبد خرید

اتاق شاه نشین برای 4 نفر با تور گردشگری

13,080,000 ریال

اضافه به سبد خرید

اتاق شب نشین برای 2 نفر با تور گردشگری

6,540,000 ریال

اضافه به سبد خرید

اتاق خوش نشین برای 2 نفر یک شب

1,635,000 ریال

اضافه به سبد خرید

اتاق شب نشین برای 2 نفر یک شب

2,180,000 ریال

اضافه به سبد خرید

اتاق وزیرنشین برای 4 نفر یک شب

4,360,000 ریال

اضافه به سبد خرید

اتاق شاه نشین برای 4 نفر یک شب

5,450,000 ریال

اضافه به سبد خرید

اتاق خوش نشین برای 2 نفر دو شب


قیمت : 3,270,000 ریال

امتیاز : 100

موجودی : 94

اضافه به سبد

اقامت دو شب و سه روز برای دو نفر به همراه صبحانه به دلیل حفظ معماری سنتی و القاء حسی نوستالژیک، اتاق های خوش نشین کاروانسرای کوهپا فاقد سرویس بهداشتی و حمام هستند. برای آسایش بیشتر مهمانان، سرویس بهداشتی و حمام به صورت عمومی در محوطه هتل تعبیه شده است. این اتاق قابلیت یک نفر اضافه را دارد و مبلغ 50 هزار تومان بابت نفر اضافه در محل هتل دریافت می گردد. از تاریخ 28 اسفند لغایت 18 فروردین امکان رزرو وجود ندارد.

اتاق شب نشین برای 2 نفر دو شب


قیمت : 4,360,000 ریال

امتیاز : 100

موجودی : 78

اضافه به سبد

اقامت دو شب و سه روز برای دو نفر به همراه صبحانه این اتاق قابلیت یک نفر اضافه را دارد و مبلغ 50 هزار تومان بابت نفر اضافه در محل هتل دریافت می گردد. از تاریخ 28 اسفند لغایت 18 فروردین امکان رزرو وجود ندارد.

اتاق وزیرنشین برای 4 نفر دو شب


قیمت : 8,720,000 ریال

امتیاز : 60

موجودی : 29

اضافه به سبد

اقامت دو شب و سه روز برای چهار نفر به همراه صبحانه از تاریخ 28 اسفند لغایت 18 فروردین امکان رزرو وجود ندارد.

اتاق شاه نشین برای 4 نفر دو شب


قیمت : 10,900,000 ریال

امتیاز : 60

موجودی : 20

اضافه به سبد

اقامت دو شب و سه روز برای چهار نفر به همراه صبحانه از تاریخ 28 اسفند لغایت 18 فروردین امکان رزرو وجود ندارد.

اتاق خوش نشین 2 نفر با تور گردشگری


قیمت : 5,450,000 ریال

امتیاز : 100

موجودی : 100

اضافه به سبد

اقامت دو شب و سه روز برای دو نفر به همراه صبحانه و تور گردشگری شامل بازدید از تپه های شنی ورزنه و آبگرم ورتون به دلیل حفظ معماری سنتی و القاء حسی نوستالژیک، اتاق های خوش نشین کاروانسرای کوهپا فاقد سرویس بهداشتی و حمام هستند. برای آسایش بیشتر مهمانان، سرویس بهداشتی و حمام به صورت عمومی در محوطه هتل تعبیه شده است. این اتاق قابلیت یک نفر اضافه را دارد و مبلغ 50 هزار تومان بابت نفر اضافه در محل هتل دریافت می گردد. از تاریخ 28 اسفند لغایت 18 فروردین امکان رزرو وجود ندارد.

اتاق وزیرنشین برای 4 نفر با تور گردشگری


قیمت : 10,900,000 ریال

امتیاز : 60

موجودی : 30

اضافه به سبد

اقامت یک شب و دو روز برای چهار نفر به همراه صبحانه و تور گردشگری شامل بازدید از تپه های شنی ورزنه و آبگرم ورتون از تاریخ 28 اسفند لغایت 18 فروردین امکان رزرو وجود ندارد.

اتاق شاه نشین برای 4 نفر با تور گردشگری


قیمت : 13,080,000 ریال

امتیاز : 60

موجودی : 20

اضافه به سبد

اقامت دو شب و سه روز برای چهار نفر به همراه صبحانه و تور گردشگری شامل بازدید از تپه های شنی ورزنه و آبگرم ورتون از تاریخ 28 اسفند لغایت 18 فروردین امکان رزرو وجود ندارد.

اتاق شب نشین برای 2 نفر با تور گردشگری


قیمت : 6,540,000 ریال

امتیاز : 100

موجودی : 100

اضافه به سبد

اقامت دو شب و سه روز برای دو نفر به همراه صبحانه و تور گردشگری شامل بازدید از تپه های شنی ورزنه و آبگرم ورتون این اتاق قابلیت یک نفر اضافه را دارد و مبلغ 50 هزار تومان بابت نفر اضافه در محل هتل دریافت می گردد. از تاریخ 28 اسفند لغایت 18 فروردین امکان رزرو وجود ندارد.

اتاق خوش نشین برای 2 نفر یک شب


قیمت : 1,635,000 ریال

امتیاز : 100

موجودی : 81

اضافه به سبد

اقامت یک شب و دو روز برای دو نفر به همراه صبحانه به دلیل حفظ معماری سنتی و القاء حسی نوستالژیک، اتاق های خوش نشین کاروانسرای کوهپا فاقد سرویس بهداشتی و حمام هستند. برای آسایش بیشتر مهمانان، سرویس بهداشتی و حمام به صورت عمومی در محوطه هتل تعبیه شده است. این اتاق قابلیت یک نفر اضافه را دارد و مبلغ 50 هزار تومان بابت نفر اضافه در محل هتل دریافت می گردد. از تاریخ 28 اسفند لغایت 18 فروردین امکان رزرو وجود ندارد.

اتاق شب نشین برای 2 نفر یک شب


قیمت : 2,180,000 ریال

امتیاز : 100

موجودی : 41

اضافه به سبد

اقامت یک شب و دو روز برای دو نفر به همراه صبحانه این اتاق قابلیت یک نفر اضافه را دارد و مبلغ 50 هزار تومان بابت نفر اضافه در محل هتل دریافت می گردد. از تاریخ 28 اسفند لغایت 18 فروردین امکان رزرو وجود ندارد.

اتاق وزیرنشین برای 4 نفر یک شب


قیمت : 4,360,000 ریال

امتیاز : 60

موجودی : 29

اضافه به سبد

اقامت یک شب و دو روز برای چهار نفر به همراه صبحانه از تاریخ 28 اسفند لغایت 18 فروردین امکان رزرو وجود ندارد.

اتاق شاه نشین برای 4 نفر یک شب


قیمت : 5,450,000 ریال

امتیاز : 60

موجودی : 20

اضافه به سبد

اقامت یک شب و دو روز برای دو نفر به همراه صبحانه از تاریخ 28 اسفند لغایت 18 فروردین امکان رزرو وجود ندارد.