2 1
  • به اطلاع تمامی اعضای محترم خانواده سیمرغ می رساند کد کاربری افرادی که از تاریخ یکم دی ماه تا 30 بهمن 1395 ثبت سفارشی نداشته اند حذف شده و شرکت سیمرغ هیچگونه مسئولیتی نسبت به ایشان از تاریخ یکم اسفند ماه نخواهد داشت.
جدیدترین محصولات
اخبار و مقالات

سیمرغ

وجه تسمیه

سیمرغ نام یک چهره اسطوره ای- افسانه‌ای ایرانی است. کنامش کوه اسطوره‌ای قاف است. دانا و خردمند است و به رازهای نهان آگاهی دارد. نشان سیمرغ نگاره ایست با ساختاری خاص و شگفت انگیز؛ مرغی افسانه‌ای با دُم طاووس، بدن عقاب و سر و پنجه‌های شیر. نشان سیمرغ در تاریخ ایران، بر بسیاری از کتیبه ها، نگاره ها و ظروف نقش بسته است.
پیشینه حضور این مرغ اساطیری در فرهنگ ایرانی به دوران باستان می‌رسد. آن چه از کتب تاریخی بر می‌آید، می‌توان دریافت که سیمرغ، مرغی است فراخ بال که بر درختی درمان بخش که در بردارنده دانه همه گیاهان است، آشیان دارد. سیمرغ مظهر خرد است و پاسخ تمام پرسش‌ها را در خود دارد.